Szolgáltatások

ISO ALAPOK ÉS SZÓTÁR

A Minőségirányítási Kézikönyvben az általános minőségirányítási fogalmak használata az MSZ EN ISO 9000:2005 szabványnak megfelelő értelmezésben történik. A minőségi rendszer egyéb, a Minőségirányítási Kézikönyv egységes értelmezéséhez szükséges fogalom meghatározásai és rövidítései a következők:

Audit:

Audit bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az audit kritériumok milyen mértékben teljesülnek.

Bejövő termék:

A szervezethez gyártásra/újrahasznosításra érkező termékek, amelyek befolyásolják szolgáltatásaink minőségét, ügyfeleinknek átadásra kerülnek.

Beszállító:

A céghez termékek beszállítását végző cég.

Dokumentum:

Olyan belső vagy külső előírás, amely a szervezet számára előírja a cselekvés módját vagy az elérendő követelményt.

Ellenőrzés (minőségellenőrzés):

Valamely termék vagy szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése, az eredmények összehasonlítása az előírt követelményekkel, az előírásoknak való megfelelőség meghatározása céljából.

Feljegyzés:

Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja tevékenységek megtörténtét.

Helyesbítő tevékenység:

Tevékenység egy észlelt nem megfelelőség vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére.

Hibás vagy nem megfelelő termék:

Olyan termék, amely nem elégíti ki az előírt követelményeket.

Megelőző tevékenység:

Tevékenység egy lehetséges nem megfelelőség vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére.

Minőségpolitika:

Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan, a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és irányvonala.

Minőségirányítási eljárás:

A Minőségirányítási Kézikönyvben leírt minőségirányítási tevékenységek végrehajtásának folyamatát leíró dokumentum, részletes feladat és felelősség megjelöléssel.

Minőségirányítási Kézikönyv:

A Minőségirányítási Kézikönyv a szervezet minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma. Ismerteti a szervezet minőségirányítását, minőségirányítási rendszerét, meghatározza a szervezet minőséggel kapcsolatos célkitűzéseit, tevékenységeit, szervezeti- és felelősségi viszonyait. A Minőségirányítási Kézikönyv állandó hivatkozási alap a minőségirányítási rendszer létrehozása és működtetése folyamán.

Minőségirányítási terv:

Dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz vagy szerződéshez.

Minősítési folyamat: Az előírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat.

Nem megfelelőség (eltérés):

Egy követelmény nem teljesülése.

Nyomonkövethetőség:

Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását vagy a helyét annak, amiről szó van.

Utasítás:

A minőségirányítási feladatok és azok végrehajtási módszerének leírását tartalmazó dokumentum.

Vezetőségi átvizsgálás:

A felső vezetőség tevékenysége, amely a vizsgálat tárgyára (minőségirányítási rendszerre) vonatkozóan az alkalmasság, a célnak való megfelelés és az eredményesség meghatározására irányul a kitűzött célok elérése érdekében végez.

Vevői elégedettség:

A vevőnek a szervezettel szembeni érzéseit, igényeit és elvárásait átfogó minőségi megközelítés.

Kapcsolat

Cég neve: REALITÁS-2000 Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

Cég címe: 2092 Budakeszi, Reviczky u. 72.

Telefonszámunk: 06 30 960 5693
06 70 318 9449

email: Küldjön email-t

Bankszámla sz. K&H bank 10403095-50526548-87521002

Adószámunk: 20134103-2-13

Cégjegyzék sz. 13-0603-1288